Spolupracujeme
Spolupracujeme

Služby

Průmysl a energetika

 • Kontrola/inspekce fotovoltaických elektráren (FVE)
  • Identifikace vadných panelů (tzv. hot spotů) termovizní kamerou DJI Zenmuse XT
 • Kontrola větrných turbín
  • kontrola mechanického poškození lopatek
  • nepřímá kontrola teploty ložisek rotoru
 • Kontrola ocelových konstrukcí v halách
 • Kontrola mostních konstrukcí

V případě potřeby používáme ruční termokameru FLIR E60bx. Jsme držiteli certifikátu Technik Diagnostik Termografie (kategorie I)

Výhody bezpilotních prostředků

 • výrazná úspora času
 • snížení rizika nehod nebo pracovního úrazu
 • zkrácení reakční doby a času pro vyhodnocení rozsahu poruchy
 • výrazné nebo úplné zkrácení doby odstávky
 • úspora finančních prostředků

Pro detekci používáme různé druhy zobrazovací techniky

Vyhodnocení pořízených snímků provádíme ve spolupráci se smluvními partnery, specialisty v daném oboru (energetičtí auditoři, statici) zároveň jsme držiteli certifikátu Technik Diagnostik Termografie (kategorie I).

Development a facility management

 • Ortofoto mapy 2D
  • Snímky zájmového území zpracujeme do ortofoto mapy. Pomocí vlícovacích bodů ji zasadíme do souřadnicového systému např. JTSK. V takto vytvořené mapě lze odečítat přesné vzdálenosti. Touto metodou značně zrychlujeme např. archeologický průzkum před zahájením stavebních prací.
  • 2D mapy lze využít pro dokumentaci provedených prací, které budou po dokončení stavby zakryty další vrstvou (základ stavby, podklad vozovky, podklad parkoviště).
  • Používáme vlastní GPS stanici GNSS rover CHC M6 (GPS, GLN, GAL, BEI) Trimble BD930 pro zaměření vlícovacích bodů.

 • DMT digitální model terénu 3D
  • Snímky zájmového území zpracujeme do 3D modelu. Pomocí vlícovacích bodů objekt zasadíme do souřadnicového systému např. JTSK. Z takto vytvořeného modelu lze přesně odečítat potřebné rozměry nebo měřit objemy.
  • Rychlá a přesná metoda měření rozdílových kubatur v lomech, na odkalištích, při přesunu většího množství sypkých hmot.

 • Fotoplány fasád, střech
  • Fotoplány vytvořené za pomoci dronu, případně v kombinaci s ručním fotoaparátem, zjednoduší a zpřesní plánování projekční práce.
  • Fotoplán odráží skutečný stav budovy (stav fasády, střechy, oken a jejich rámů) před rekonstrukcí. Tímto způsobem minimalizujeme odchylky
  • Fotoplán lze snadno digitalizovat do vektorové grafiky a dále použít jako výchozí stav pro projekci ve standardních formátech dwg, dxf atp.
  • Fotoplány lze použít pro dokumentaci skutečného stavu objektu např. historických památek před rekonstrukcí.

 • Pasportizace areálů
  • Kvalitně zpracovaná pasportizace objektu zjednoduší plánování oprav, kontroly a údržby. Vhodně doplňuje a umisťuje do skutečného a současného stavu standardní stavební dokumentaci.
  • Zákazník získá detailní přehled o velikosti ploch např. plochy chodníků (zimní úklid), zatravněné plochy (údržba zeleně), aktuálním stavu střech, typu a rozloze použitých krytin, umístění technologie na střechách objektů atd.
  • Získaná data lze dále digitalizovat (mračna bodů) případně převést do vektorové grafiky. Takto zpracovaná data lze následně začlenit do BIM (Building Information Management).

 • Kontrola poškození střech a izolací
  • Zjišťování porušení střešního pláště. Kombinací termokamery na dronu s ruční termokamerou pro vnitřní prostory dosahujeme vysoké přesnosti výstupních dat. Zároveň vytváříme snímky ve viditelném spektru.
  • Vyhledávání tepelných mostů. Pro přesnější určení místa používáme i ruční termokameru FLIR E60bx. Jsme držiteli certifikátu Technik Diagnostik Termografie (kategorie I).
  • Kontrola špatně přístupných střech, okapů atp.

Reklama a propagace

 • Podkladové fotografie pro vizualizace staveb
  • Podklad pro architekta a další prezentaci např. developerského projektu.

 • Fotografie pozemků, nemovitostí z ptačí perspektivy
  • Snímky doplňujeme vyznačením pozemku nebo nemovitosti.

 • Sférická 360 fotografie
  • Virtuální prohlídka interiéru/objektu/lokality bez nutnosti cestovat za prohlídkou.

 • Krátká reklamní videa
  • Dle požadavků zákazníka (reklamní upoutávky, instruktážní videa.

Napište nám

Zpráva se odesílá ...
Zpráva byla úspěšně odeslána.

Piloti a bezpilotní prostředky společnosti DRONE VISION jsou řádně registrováni Úřadem civilního letectví. Jsme držiteli platného povolení k létání a k provádění leteckých prací.